Odpovídá manželka za dluhy svého manžela? Finanční odpovědnost v manželství

Právní systém ohledně manželství je občas schizofrenní a nepomůže nám, pokud se budeme rozčilovat nad tím, že něco není tak, jako by mělo být. V rámci katolického manželství církev nahlíží na manželé jako na jedno (jednu osobu), ale tato křesťanská hodnota manželství je důsledně praktikovaná především v oblasti dluhů. 

 

Manželské bankovní konto?

Pokud manželé přijdou do banky a chtěli by si založit jedno společné konto, tak zjistí, že dané konto musí být napsané na jednu osobu a druhá osoba dostane případně dispoziční práva. Bohužel je stále málo bank, kde je možné spoluvlastnictví. Jaký je rozdíl mezi majitelem a disponentem? Majitel může disponenta kdykoliv od bankovního účtu odstřihnout. Ale majitel majitele odstřihnout nemůže. Též k některým finančním operacím musí být souhlas druhého majitele.

 

Nebankovní půjčka v manželství

Finanční společnosti bohužel neberou manželský institut, který je základem státu, vážně. Tyto společnosti půjčují peníze především jednotlivcům. Nebankovní půjčku si tak může vzít jeden z manželů, aniž by to tom druhý věděl. Bohužel, vymáhání dluhu je pak založeno na institutu společné domácnosti a nevědomost druhého o nebankovní půjčce se nebere na zřetel, a nakonec je exekuováno společné vlastnictví manželů.

 

Případ ze života

Manžel již byl starší, nemocný a po mrtvici a propadl touze „shoppingu“ a rozhodl se koupit si nový drahý notebook. Vzal si na tento notebook bez vědomí ženy nebankovní půjčku, ale ženě doma pověděl, že notebook koupil od známého v práci za pár tisíc.  Bohužel, výzva k první splátce přišla po delší době než 14 dní a oba manželé museli nakonec nevýhodnou půjčku splácet společně (i když mají dva příjmy, tak jejich peníze jsou jedno).

 

Neřekla mi o tom

Manželka si vzala nebankovní půjčku, aby mohla s manželem jet na dovolenou, ale nakonec se ukázalo, že splátka je pro ni vysoká a musela manželovi o této půjčce povědět. Je tato nebankovní půjčka i dluhem manžela?

Zákon o společném jmění manželů je někdy méně jasný než jasný. Bez souhlasu manžela lze nakupovat věci potřebné pro běžný život rodiny. Takže například nezaplacená faktura za telefon je společným dluhem, tak nákup automobilu bez vědomí druhého manžela už je velmi problematický.  Ještě stále máme na občanských průkazech uveden rodinný stav, takže ten, kdo schválí nebankovní půjčku snadno ověřit, zda dotyčný člověk podléhá společnému vlastnictví nebo ne. Finanční společnost by měla mít písemný souhlas, že souhlasím se zadlužením a případným exekuováním společného majetku. Bohužel, tato oblast není právně ani prakticky rozvinutá. Pokud tedy druhý manžel sám neprojeví písemný NESOUHLAS, tak se skrze institut právní fikce předpokládá jeho souhlas. 

 

Partner naše manželství zadlužil – máme se rozvést?

Bohužel v manželství může dojít k velikým krizím způsobené financemi. Ovšem není třeba hned podávat žádost o rozvod. Existuje institut smluvního spoluvlastnictví manželů. Prakticky se jedná o smlouvu, jakousi úmluvu, která popisuje, jak široké (úzké) je společné vlastnictví manželů. Tato smlouva se registruje do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedenou u Notářské komory (Tedy je třeba ji sepsat u notáře). Zde může být třeba uvedeno, že nebankovní půjčka nespadá do společného jmění manželů, či že je třeba mít k ní souhlas druhého partnera. Takže, je-li jeden z partnerů neodpovědný, lze se bránit ohraničením spoluvlastnictví, a tak vyřešit manželskou finanční krizi.

 

Kdy spadá exekuce na společné vlastnictví manželů?

 

  1. Dluh manželů je společný. 
  2. Dluh vznikl za trvání manželství, ale zavázán je z něj pouze jeden z manželů, jelikož druhý z manželů s ním neprojevil souhlas, ba naopak projevil vůči věřiteli svůj nesouhlas. Je sice postiženo společné jmění manželů, ale jen do výše podílu.
  3. Dluh vznikl za trvání manželství. Jedná se o dluh, který jeden z manželů převzal bez souhlasu druhého, ale ten s ním nevyslovil vůči věřiteli nesouhlas.  Zde může být postiženo společné vlastnictví manželů.
  4. Dluh vznikl před uzavřením manželství. Jedná se o dluh pouze jednoho z manželů. Ovšem je tu háček – exekutor může přijít do místa pobývání dlužníka zabavovat jeho majetek. Je velmi těžké prokazovat, že váš společný majetek není jeho.

 

Manželský dovětek

V manželství je potřeba pevnosti. Nejen v našem svatebním ANO, ale v našem NE vůči půjčkám partnera. Láska není vždy souhlas.