Rychlá půjčka pro seniory

Být seniorem je na jednu stranu krásná věc, ale na druhou velmi krutá. Jak jsme zestárli my, tak s námi zestárly věci, které jsme budovali – dům, kotel, kuchyně, auto atd. Zkrátka – na stará kolena ještě budeme muset rekonstruovat a budovat. Ale problém je, že ne vše lze z důchodu financovat a staršímu člověku nechce každý půjčit.

Read more „Rychlá půjčka pro seniory”

Půjčka přes internet – proces žádosti

Zatímco na běžné pobočce v bance musíme předložit a podepisovat několik dokumentů při žádosti o sms půjčku, tak půjčka přes internet je založena na on-line formulářích, které vyplňujeme sami. Formálnosti jsou zredukovány na minimum.

 

Kalkulačka

Na webové straně poskytovatele půjčky povětšinou najdeme kalkulačku sms půjčky, kde můžeme zadat, kolik si chceme půjčit a kolik můžeme splácet. Pokud se nám zadané parametry líbí, tak klikneme na potvrzení půjčky a většinou se přesuneme na on-line formulář.

 

On-line formulář a osobní data

Vyplňujeme on-line formulář, kde uvádíme naše osobní data.  Zde uvádíme varování – komu poskytujeme naše osobní data, která mohou být zneužita? Není lepší zvolit společnost, která je na trhu již ověřená?

 

Proces ověření identity

Různé společnosti ověřují, že jste to vy různými cestami. U sms půjčky vám vyšlou sms kód, jehož zadáním souhlasíte s potvrzením podmínek smlouvy, kterou jste si přičetli. U smart půčky to může být konzultant, který vám přinese peníze do domu. Firma Creditstar to dělá skrze jednokorunový převod na bankovní účet. 

 

Ověření příjmů

Čím více si chceme půjčit, tím více je finanční společnost zvědavá. Pokud si půjčujeme malou částku, tak musíme jen poctivě odpovědět na otázky ohledně našich příjmů, případně výdajů.  Pokud by naše odpověď nebyla poctivá, tak nás v případě problémů nic nechrání, naopak, můžete být ještě sankcionováni. Pokud se jedná o vyšší částku, tak banka chce třeba kopii výpisu našeho bankovního konta nebo výplatní pásky.

 

Schválení smlouvy

U sms půjčky vám bude skrze telefon oznámeno, zda je vaše sms schválena nebo ne.  Některé společnosti to dělají telefonicky. On-line finanční společnosti vyšlou informativní e-mail. 

 

Podruhé u té samé společnosti

Pokud již jste měli půjčku u některé z finančních společností a první půjčku jste splatili, tak již většinou není potřeba ověřování identity. 

 

Smlouva podle evropských standardů

Dnes musí smlouva na spotřebitelský úvěr obsahovat základní informace a to především:

 

 • hlavní charakteristiky smlouvy (Adresa, kontakt na úvěrovou společnost atd.)
 • celkovou výši úvěru a náklady na jeho splacení (pozor – tato informace předpokládá to, že úvěr řádně splatíte).
 • roční procentní sazbu nákladů (RPSN, tj. procentuální číslo, které udává celkové náklady úvěru – zahrnuje úrokovou sazbu, provizi, daně a všechny další poplatky spojené s úvěrem)
 • počet, četnost a výši všech vašich splátek (Též je dobré stanovit datum splátky, případně možnost změny data)
 • sdělení o důležitých právních aspektech. (Zde je třeba důležité hledět na to, zda právní spor bude rozhodovat soud, samosoudce a kým bude takový člověk vybrán)

Co je dobré vědět…

Může se stát, že vám bude vaše půjčka schválená a doma vám partner vynadá za to, že zadlužujete domácnost a jste neodpovědní. Můžete být v klidu. Od smlouvy můžete do 14 kalendářních dnů odstoupit (písemně), ale je samozřejmě nutné vrátit poskytovateli úvěru peníze, zaplatit úroky a případně poplatky, které poskytovatel úvěru již zaplatil. Navíc, můžete odstoupit bez udání důvodu. 

 

Nejlepší rychlá půjčka – ale jaká?

Je potřeba si půjčit peníze rychle a krátkodobě peníze? Ale kde? Jakou společnost využít? Jak se zorientovat ve velké a pestré nabídce půjček?

 

Není srovnávač jako srovnávač

Většinou dnes vyhledáváme půjčky na internetu a k tomu můžeme využívat tzv. porovnávače půjček. To jsou specializované webové strany, kde jsou evidovány a analyzovány bankovní a nebankovní společnosti nabízející různé typy půjček. Některé z těchto webů využívají data k tomu, aby sami nabídli svůj finanční produkt – půjčku jako nejvýhodnější. Ta ovšem nemusí být pravda. Pokud někdo něco porovnává za nás, tak vlastně využívá toho, že příliš nepřemýšlíme a jen si prohlížíme katalog. U půjčky je též potřebná historie společnosti, která půjčuje peníze. 

 

Zavedená půjčka versus výhodná půjčka

Některé firmy jsou známé tím, že půjčují peníze a v těchto webových srovnávačích vyjdou jako středně výhodné. Ovšem na druhou stranu se jedná o firmy, které mají pevné sídlo, adresu a své finanční know-how. Lidé s těmito firmami mají více či méně pozitivní nebo negativní zkušenosti, ale značka se na trhu udržela. Pokud by služby takové finanční společnosti byly skutečně špatné, tak by se tato firma nemohla udržet. 

 

Smart půjčka a jiné mikropůjčky

Smart půjčka neboli chytrá online půjčka je finančním produktem, který se řadí do kategorie mikropůjček, tedy do půjček o menší částce.  Je to půjčka, kde není mnoho papírování a ověřování a u některých společností máte kontakt s obchodním zástupcem, který vám přinese peníze a pak vyzvedává splátky.  Smart půjčka je výhodná ve chvíli, kdy vám prostě chybí malý obnos anebo nemáte zrovna k dispozici hotovost. 

 

Půjčka je i naší odpovědností

To, jak je půjčka výhodná nebo záleží také na nás a na tom, jakou si dáme práci s vyhledáváním nejlepší nabídky. Může se ukázat, že některé společnosti mají výhodnější úročení na vyšší zapůjčenou částku než na malou částku.  Jestli aktivně komunikujeme, tak můžeme před využitím půjčky přes internet napsat do společnosti e-mail, aby nám vyčíslili náklady na půjčku včetně dodatečných poplatků za evidenci půjčky.

 

Pod malou hvězdičkou

Nejdůležitější věci jsou často ve smlouvách napsaný malým písmem pod hvězdičkou nebo jsou napsány na první pohled obecnou frází.  Proto je dobré číst smlouvu s hvězdičkou anebo si v prohlížeči stránku zvětšit a přiblížit, aby vše bylo čitelnější. Člověk musí být ve střehu a nepropadnou psychologickému tlaku situace. Pokud bychom si v daný čas nepotřebovali půjčit peníze a četli smlouvu půjčky, tak bychom sami takové podmínky odmítli. Ale pokud jsme pod psychologickým tlakem, tak snižujeme své nároky a některé podmínky připustíme a souhlasíme s nimi.

 

Výhoda ověření

Nikomu se nelíbí, je-li prověřován. Ovšem u půjčky je dobré, pokud se někdo zajímá o naši bonitu a případně může hrozit, že nám nakonec půjčka nebude schválena. Tím, že se někdo zajímá o naši bonitu, tak to znamená, že nepůjčuje peníze jen tak bez rizika a že nám důvěřuje.

Žádost o opuštění úroků z prodlení – co je k tomu potřebné?

Hned ze začátku chceme poznamenat, že toto téma nezávisí až tak jasné právní úpravě, ale na dobré vůli dvou stran (dlužníka a věřitele) dohodnout se na tom, jak řešit komplikovanou situaci dlužníka, kdy nesplácel a nekomunikoval.

Není úrok jako úrok

Mgr. Anna Šafránková v v Bulletinu advokacie.cz (14.8.2018) vysvětluje: „K úroku z prodlení existují dvě rozdílná a vzájemně protichůdná legislativní východiska. V jednom pojetí úrok z prodlení vyrovnává bezdůvodné obohacení dlužníka spočívající v tom, že po dobu prodlení neoprávněně užíval věřitelovy peněžní prostředky; současně tento úrok z prodlení odpovídá náhradě škody, která vznikla věřiteli v důsledku nemožnosti dispozice s peněžní částkou po dobu dlužníkova prodlení. Toto kompenzační pojetí reflektuje časovou hodnotu peněz a úrok z prodlení používá jako nástroj jednoduchého postupu při uplatnění nároku na náhradu škody způsobené věřiteli. (…) Opačný koncept úroku z prodlení naopak používá stejné slovní označení pro procentuálně vyjádřenou penalizační sankci za prodlení s platbou. V podstatě se jedná o obdobu našeho institutu smluvní pokuty – ovšem v tomto případě užívanou výhradně pro případy prodlení s plněním dluhu peněžitého a určenou pomocí procentuální sazby.“

Tedy ve smlouvě mohou být jako pokuta účtovány dva úroky: Klasický úrok z prodlení, a úrok z prodlení ve formě pokuty. Některým lidem se stalo, že spláceli úrok z prodlení, ale stále měli nezaplacenou POKUTU ve formě úroku z prodlení půjčky bez registru. 

 

Zaplatit a odpustit

Zatímco úrok z prodlení by měl být zaplacen, tak pokutový úrok nám může věřitel odpustit, neboť zpravidla bývá dojednán navíc. Zde je potřebné uchovávat korespondenci s finanční společností, neboť je možné se případně o výši těchto úroku soudit na základě „tvrdosti trestu“.

 

Jak postupovat

 

 • Můžeme nejdříve zkusit zavolat do společnosti a zeptat se, zda je možné dojednat odpuštění smluvní pokuty ve formě úroků z prodlení půjčky bez úroku.

 

 • Nejdříve si pomalu přečteme sjednanou smlouvu. Velmi pomáhá si smlouvu okopírovat, abychom si v kopii mohli podtrhávat právní formulace. 
 • Do finanční společnosti píšeme formální žádost, kde píšeme naše iniciály, číslo smlouvy a velmi krátce popíšeme naši situaci a ochotu vypořádat dluh a dohodnout se na dalším postupu. Zároveň požádáme finanční společnosti o informace o našem celkovém dluhu a o výši částky, o kterou se dluh celkově kvůli úrokům navyšuje. Následně píšeme samu žádost o odpuštění úroků. Lze napsat, že smluvní pokuta je neúměrná k finanční situaci dlužníka.
 • Do přílohy napíšeme seznam námi zaplacených splátek a naše možnosti splácení
 • Napíšeme datum, podpis a doporučeně odešleme na adresu finanční společnosti

 

 

Daný problém se touto žádostí neřeší. Žádáme pouze o to, aby věřitel projevil dobrou vůli a odpustil kárné úroky u půjčky bez registru. Daná žádost nám může pomoci v prokázání toho, že jsme se špatnou finanční situaci snažili vyřešit.

Odpovídá manželka za dluhy svého manžela? Finanční odpovědnost v manželství

Právní systém ohledně manželství je občas schizofrenní a nepomůže nám, pokud se budeme rozčilovat nad tím, že něco není tak, jako by mělo být. V rámci katolického manželství církev nahlíží na manželé jako na jedno (jednu osobu), ale tato křesťanská hodnota manželství je důsledně praktikovaná především v oblasti dluhů. 

 

Manželské bankovní konto?

Pokud manželé přijdou do banky a chtěli by si založit jedno společné konto, tak zjistí, že dané konto musí být napsané na jednu osobu a druhá osoba dostane případně dispoziční práva. Bohužel je stále málo bank, kde je možné spoluvlastnictví. Jaký je rozdíl mezi majitelem a disponentem? Majitel může disponenta kdykoliv od bankovního účtu odstřihnout. Ale majitel majitele odstřihnout nemůže. Též k některým finančním operacím musí být souhlas druhého majitele.

 

Nebankovní půjčka v manželství

Finanční společnosti bohužel neberou manželský institut, který je základem státu, vážně. Tyto společnosti půjčují peníze především jednotlivcům. Nebankovní půjčku si tak může vzít jeden z manželů, aniž by to tom druhý věděl. Bohužel, vymáhání dluhu je pak založeno na institutu společné domácnosti a nevědomost druhého o nebankovní půjčce se nebere na zřetel, a nakonec je exekuováno společné vlastnictví manželů.

 

Případ ze života

Manžel již byl starší, nemocný a po mrtvici a propadl touze „shoppingu“ a rozhodl se koupit si nový drahý notebook. Vzal si na tento notebook bez vědomí ženy nebankovní půjčku, ale ženě doma pověděl, že notebook koupil od známého v práci za pár tisíc.  Bohužel, výzva k první splátce přišla po delší době než 14 dní a oba manželé museli nakonec nevýhodnou půjčku splácet společně (i když mají dva příjmy, tak jejich peníze jsou jedno).

 

Neřekla mi o tom

Manželka si vzala nebankovní půjčku, aby mohla s manželem jet na dovolenou, ale nakonec se ukázalo, že splátka je pro ni vysoká a musela manželovi o této půjčce povědět. Je tato nebankovní půjčka i dluhem manžela?

Zákon o společném jmění manželů je někdy méně jasný než jasný. Bez souhlasu manžela lze nakupovat věci potřebné pro běžný život rodiny. Takže například nezaplacená faktura za telefon je společným dluhem, tak nákup automobilu bez vědomí druhého manžela už je velmi problematický.  Ještě stále máme na občanských průkazech uveden rodinný stav, takže ten, kdo schválí nebankovní půjčku snadno ověřit, zda dotyčný člověk podléhá společnému vlastnictví nebo ne. Finanční společnost by měla mít písemný souhlas, že souhlasím se zadlužením a případným exekuováním společného majetku. Bohužel, tato oblast není právně ani prakticky rozvinutá. Pokud tedy druhý manžel sám neprojeví písemný NESOUHLAS, tak se skrze institut právní fikce předpokládá jeho souhlas. 

 

Partner naše manželství zadlužil – máme se rozvést?

Bohužel v manželství může dojít k velikým krizím způsobené financemi. Ovšem není třeba hned podávat žádost o rozvod. Existuje institut smluvního spoluvlastnictví manželů. Prakticky se jedná o smlouvu, jakousi úmluvu, která popisuje, jak široké (úzké) je společné vlastnictví manželů. Tato smlouva se registruje do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedenou u Notářské komory (Tedy je třeba ji sepsat u notáře). Zde může být třeba uvedeno, že nebankovní půjčka nespadá do společného jmění manželů, či že je třeba mít k ní souhlas druhého partnera. Takže, je-li jeden z partnerů neodpovědný, lze se bránit ohraničením spoluvlastnictví, a tak vyřešit manželskou finanční krizi.

 

Kdy spadá exekuce na společné vlastnictví manželů?

 

 1. Dluh manželů je společný. 
 2. Dluh vznikl za trvání manželství, ale zavázán je z něj pouze jeden z manželů, jelikož druhý z manželů s ním neprojevil souhlas, ba naopak projevil vůči věřiteli svůj nesouhlas. Je sice postiženo společné jmění manželů, ale jen do výše podílu.
 3. Dluh vznikl za trvání manželství. Jedná se o dluh, který jeden z manželů převzal bez souhlasu druhého, ale ten s ním nevyslovil vůči věřiteli nesouhlas.  Zde může být postiženo společné vlastnictví manželů.
 4. Dluh vznikl před uzavřením manželství. Jedná se o dluh pouze jednoho z manželů. Ovšem je tu háček – exekutor může přijít do místa pobývání dlužníka zabavovat jeho majetek. Je velmi těžké prokazovat, že váš společný majetek není jeho.

 

Manželský dovětek

V manželství je potřeba pevnosti. Nejen v našem svatebním ANO, ale v našem NE vůči půjčkám partnera. Láska není vždy souhlas.

Na co si dávat pozor, kdy se rozhodnout pro nebankovní půjčku?

Na trhu je mnoho nabídek na půjčky, ale vždy je rozdíl mezi půjčkou od banky a nebankovní půjčkou. Nebankovní půjčky mohou mít na první pohled negativní nádech, ale mnozí z nás si neuvědomují, že takovou nebankovní půjčku si lidé berou při koupi spotřebičů v supermarketech nebo e-shopech. Rozdíl je, že tato nebankovní půjčka je nabízená zprostředkovaně skrze prodejce přímo k produktu. Může být nebankovní půjčka výhodná?

Půjčka u banky

Půjčka u banky je především charakterizovaná tím, že vyžaduje ověření příjmů a ověření v registrech dlužníků. Banka musí být registrována u Česné národní banky a je tak sama kontrolována. Ověřování se má dít za tím účelem, aby banka mohla zjistit, zda daný klient je důvěryhodný a bonitní, tedy či má předpoklad půjčku splatit. V jiném případě mu půjčka bude zamítnuta anebo bude mít nízké limity.

Hybridní bankovní půjčka

Nebankovní půjčka je charakteristická především díky své rychlosti a snadné dostupnosti. Klasické banky se chtějí těmto nebankovním půjčkám vyrovnat, a tak od nich chodí nabídky podobné nebankovním půjčkám. Též rychlost vyřízení půjčky se v bance  zvýšila a je možné ji vyřídit přes internet – zvláště to platí u tzv. bezhotovostních bank. I když se zvýšila rychlost vyřízení půjčky, tak se nesnížilo riziko odmítnutí půjčky. Též u půjčky může být vyšší úrok.

Kreditní karta

Možná se to nemusí zdát, ale velmi kontroverzní může být kreditní nebo debetní karta. Na kartě je možné využít kontokorent nebo jinou možnost překročení nuly u našich financí. Člověk, který málo kontroluje svůj účet a prostě jen platí, může narazit na to, že zjistí mínus na své kontě. Takováto půjčka může být poměrně velmi nevýhodná, protože má vyšší úroky a ve chvíli využití karty nepamatujeme ani na výši poplatků. Než platba kartou, u které si člověk nemusí být jistý podmínkami půjčky, může být lepší nebankovní půjčka.

Nebankovní půjčka s odpovědností

Paradoxně volba nebankovní půjčky oproti kreditní kartě může být odpovědnější. S kartou člověk může mít tendenci rychle zaplatit, protože ví, že na ní má peníze k dispozici. Odehraje se proces vypůjčení si peněz bez uvědomění. Vzít si nebankovní půjčku znamená to, že se nad nákupem peněz (půjčka je nákup peněz) a zboží zamyslíme. Můžeme si vybrat nejvýhodnější půjčku a třeba také během přemýšlení zjistíme, že kupovanou věc vlastně ani nepotřebujeme. Nebankovní půjčku je možné vyřídit přes telefon či tablet, takže se můžeme v nákupním centru pohodlně posadit, podívat se a trochu popřemýšlet.

Pod tlakem času

U nákupu je největší problém, že má člověk dojem, že se musí rozhodnout hned.  Proto různé banky rády nabízejí lidem rozmanité karty s předpřipravenou částkou – stačí jen aktivovat – většinou pod tlakem času a rozmyslu. Nikdy si nepůjčujme peníze, když zrovna máme nákupní horečku. Bez problému je možné prodejci povědět, že se podíváme na internetu ještě na jiné půjčky a vrátíme se. Jednorázová malá krátkodobá nebankovní půjčka se může ukázat jako dobré řešení vašeho nákupu.

Úroky a jiné poplatky – jak se neztratit

Když nepotřebujeme zrovna pujcky, tak všichni víme, že je třeba dívat se u půjčky na úroky a jiné poplatky. Ale když přijde čas, kdy si potřebujeme vzít půjčku, tak budeme muset skutečně začít porovnávat a hledat nejlepší nabídku. A především si dát pozor na to, abychom se nedostali do nějaké pasti nemorálních (ne)bankéřů skrze různé poplatky. Na co si dát pozor?Read more „Úroky a jiné poplatky – jak se neztratit”

Studentský účet – jak na něj

Být studentem, zvláště na koleji a na vlastní pěst, znamená nejen svobodu, ale také odpovědnost. Odpovědnost je slovo, které nezní moc dobře. Jedná se tedy spíše o to, že se člověk učí rozdělovat peníze mezi zábavu a životní potřeby. Mnohým studentům se stalo, že se trochu přepočítali nebo nedopočítali a pak bylo potřeba nějak řešit krátkodobě nedostatek financí.Read more „Studentský účet – jak na něj”

Půjčka přes internet – rychlý způsob, jak získat peníze na svůj účet bez vycházení z domu

Digitální svět

V dnešní době je možné skoro všechno zařídit z domu, aniž by bylo potřeba vyjít z domu. Dokonce i jídlo nám dovezou přede dveře. Internet se pro nás stal velkým katalogem, skrze který můžeme vybírat různé zboží a služby a skrze porovnávání cen získat skutečně zajímavé nabídky.  Díky srovnávačům jako je Heureka nebo Ceneo můžeme vidět rozdíl v ceně. A to není ještě všechno – internet věcí je za dveřmi. Ale už teď se mluví o lednicích, které budou registrovat naše nákupy a objednávat to, co chybí.

Půjčka on-line a naše psychika

Půjčka on-line se stává součástí nakupování přes internet, zvláště v momentě, kdy nám chybí peníze na atraktivní nabídku.  Vzít si půjčku on-line může být až neuvěřitelně jednoduché, a proto člověk musí být více ve střehu při své finanční disciplíně.  Ale to je samozřejmostí ne? Až tak ne, protože ne vždy si uvědomuje, jak funguje naše psychika.

Pokud bychom si brali půjčku on-line na tepelné čerpadlo, tak se jedná většinou o vyšší částku, a to si budeme rozmýšlet a zvážíme, či půjčku dokážeme splácet. Ovšem pokud by se jednalo o menší částku do 10 000Kč – budeme ještě stále ve střehu? Vždyť splátka bude velmi nízká ne? To se dá bez problému utáhnout ne?

Půjčka on-line není hra

Půjčka on-line není hra – jedná se o skutečné peníze, které se musí někomu splácet a věřitel povětšinou stanovuje podmínky smlouvy a vymáhání půjčky v případě nesplácení. Tuto půjčku též může přeprodat někomu jinému, takže se může věřitel půjčky on-line změnit a problémem je, že nelze tuto hru ukončit, restartovat – musí se platit – svým majetkem. Půjčka on-line není nebezpečná, pokud u ní nejsou vysoké úroky anebo není její splácení příliš dlouhé.

Půjčka on-line dobrý sluha, ale zlý pán

Půjčka on-line odvede dobrou službu v momentě, kdy nám chybí trochu peněz na něco opravdu výhodného nebo potřebného, ale stává se zlou v momentě, kdy nás začne požírat. Jak se to může stát? Jakmile si vezmeme půjčku on-line, tak si zmenšujeme prostor, vzít si další nebo větší půjčku on-line. Příklad: Je možné, že jsi půjčíme na nový mobilní telefon a měsíčně budeme splácet 699 Kč po dva roky. Ovšem to je poměrně dlouhá doba a nevíme, co se může stát. Najednou se rozbije pračka, a budeme potřebovat vzít si další půjčku. Může se ukázat, že nám větší půjčku dá pouze nebankovní společnost, protože naše banka nám dala limit na výši půjčky on-line anebo budeme splácet další půjčku třeba 1499 Kč. A najednou nám začne z našeho konta odcházet více jak 2000Kč měsíčně, což může být pro někoho již problém anebo stále budeme cítit, jak nám půjčka on-line dýchá na záda.

Půjčka on-line s rozumem

Bohužel se nemůžeme chovat jako stát a stále a stále si půjčovat bez následků. Ovšem nemusíme jít cestou druhého extrému a nepůjčit si ani ve chvíli, kdyby nám půjčka mohla opravdu pomoci zvládnout těžší situaci anebo koupit něco za výhodnou cenu. Dnes se do naší mentality dostává myšlení a ekonomika „symbolu“. Tedy značka může být důležitější než kvalita výrobku. Máme tendenci hledat symbolickou prestiž než opravdovou kvalitu nebo hodnotu. Půjčka on-line je dnes snadno dostupná, ale nevyužívejme ji na nákup značkového oblečení, moderních telefonů a jiných gadgetů, abychom si skrze půjčku on-line na spotřební zboží nesnížili svůj „potenciál si půjčovat“.