Nejlepší rychlá půjčka – ale jaká?

Je potřeba si půjčit peníze rychle a krátkodobě peníze? Ale kde? Jakou společnost využít? Jak se zorientovat ve velké a pestré nabídce půjček?

 

Není srovnávač jako srovnávač

Většinou dnes vyhledáváme půjčky na internetu a k tomu můžeme využívat tzv. porovnávače půjček. To jsou specializované webové strany, kde jsou evidovány a analyzovány bankovní a nebankovní společnosti nabízející různé typy půjček. Některé z těchto webů využívají data k tomu, aby sami nabídli svůj finanční produkt – půjčku jako nejvýhodnější. Ta ovšem nemusí být pravda. Pokud někdo něco porovnává za nás, tak vlastně využívá toho, že příliš nepřemýšlíme a jen si prohlížíme katalog. U půjčky je též potřebná historie společnosti, která půjčuje peníze. 

 

Zavedená půjčka versus výhodná půjčka

Některé firmy jsou známé tím, že půjčují peníze a v těchto webových srovnávačích vyjdou jako středně výhodné. Ovšem na druhou stranu se jedná o firmy, které mají pevné sídlo, adresu a své finanční know-how. Lidé s těmito firmami mají více či méně pozitivní nebo negativní zkušenosti, ale značka se na trhu udržela. Pokud by služby takové finanční společnosti byly skutečně špatné, tak by se tato firma nemohla udržet. 

 

Smart půjčka a jiné mikropůjčky

Smart půjčka neboli chytrá online půjčka je finančním produktem, který se řadí do kategorie mikropůjček, tedy do půjček o menší částce.  Je to půjčka, kde není mnoho papírování a ověřování a u některých společností máte kontakt s obchodním zástupcem, který vám přinese peníze a pak vyzvedává splátky.  Smart půjčka je výhodná ve chvíli, kdy vám prostě chybí malý obnos anebo nemáte zrovna k dispozici hotovost. 

 

Půjčka je i naší odpovědností

To, jak je půjčka výhodná nebo záleží také na nás a na tom, jakou si dáme práci s vyhledáváním nejlepší nabídky. Může se ukázat, že některé společnosti mají výhodnější úročení na vyšší zapůjčenou částku než na malou částku.  Jestli aktivně komunikujeme, tak můžeme před využitím půjčky přes internet napsat do společnosti e-mail, aby nám vyčíslili náklady na půjčku včetně dodatečných poplatků za evidenci půjčky.

 

Pod malou hvězdičkou

Nejdůležitější věci jsou často ve smlouvách napsaný malým písmem pod hvězdičkou nebo jsou napsány na první pohled obecnou frází.  Proto je dobré číst smlouvu s hvězdičkou anebo si v prohlížeči stránku zvětšit a přiblížit, aby vše bylo čitelnější. Člověk musí být ve střehu a nepropadnou psychologickému tlaku situace. Pokud bychom si v daný čas nepotřebovali půjčit peníze a četli smlouvu půjčky, tak bychom sami takové podmínky odmítli. Ale pokud jsme pod psychologickým tlakem, tak snižujeme své nároky a některé podmínky připustíme a souhlasíme s nimi.

 

Výhoda ověření

Nikomu se nelíbí, je-li prověřován. Ovšem u půjčky je dobré, pokud se někdo zajímá o naši bonitu a případně může hrozit, že nám nakonec půjčka nebude schválena. Tím, že se někdo zajímá o naši bonitu, tak to znamená, že nepůjčuje peníze jen tak bez rizika a že nám důvěřuje.

Žádost o opuštění úroků z prodlení – co je k tomu potřebné?

Hned ze začátku chceme poznamenat, že toto téma nezávisí až tak jasné právní úpravě, ale na dobré vůli dvou stran (dlužníka a věřitele) dohodnout se na tom, jak řešit komplikovanou situaci dlužníka, kdy nesplácel a nekomunikoval.

Není úrok jako úrok

Mgr. Anna Šafránková v v Bulletinu advokacie.cz (14.8.2018) vysvětluje: „K úroku z prodlení existují dvě rozdílná a vzájemně protichůdná legislativní východiska. V jednom pojetí úrok z prodlení vyrovnává bezdůvodné obohacení dlužníka spočívající v tom, že po dobu prodlení neoprávněně užíval věřitelovy peněžní prostředky; současně tento úrok z prodlení odpovídá náhradě škody, která vznikla věřiteli v důsledku nemožnosti dispozice s peněžní částkou po dobu dlužníkova prodlení. Toto kompenzační pojetí reflektuje časovou hodnotu peněz a úrok z prodlení používá jako nástroj jednoduchého postupu při uplatnění nároku na náhradu škody způsobené věřiteli. (…) Opačný koncept úroku z prodlení naopak používá stejné slovní označení pro procentuálně vyjádřenou penalizační sankci za prodlení s platbou. V podstatě se jedná o obdobu našeho institutu smluvní pokuty – ovšem v tomto případě užívanou výhradně pro případy prodlení s plněním dluhu peněžitého a určenou pomocí procentuální sazby.“

Tedy ve smlouvě mohou být jako pokuta účtovány dva úroky: Klasický úrok z prodlení, a úrok z prodlení ve formě pokuty. Některým lidem se stalo, že spláceli úrok z prodlení, ale stále měli nezaplacenou POKUTU ve formě úroku z prodlení půjčky bez registru. 

 

Zaplatit a odpustit

Zatímco úrok z prodlení by měl být zaplacen, tak pokutový úrok nám může věřitel odpustit, neboť zpravidla bývá dojednán navíc. Zde je potřebné uchovávat korespondenci s finanční společností, neboť je možné se případně o výši těchto úroku soudit na základě „tvrdosti trestu“.

 

Jak postupovat

 

  • Můžeme nejdříve zkusit zavolat do společnosti a zeptat se, zda je možné dojednat odpuštění smluvní pokuty ve formě úroků z prodlení půjčky bez úroku.

 

  • Nejdříve si pomalu přečteme sjednanou smlouvu. Velmi pomáhá si smlouvu okopírovat, abychom si v kopii mohli podtrhávat právní formulace. 
  • Do finanční společnosti píšeme formální žádost, kde píšeme naše iniciály, číslo smlouvy a velmi krátce popíšeme naši situaci a ochotu vypořádat dluh a dohodnout se na dalším postupu. Zároveň požádáme finanční společnosti o informace o našem celkovém dluhu a o výši částky, o kterou se dluh celkově kvůli úrokům navyšuje. Následně píšeme samu žádost o odpuštění úroků. Lze napsat, že smluvní pokuta je neúměrná k finanční situaci dlužníka.
  • Do přílohy napíšeme seznam námi zaplacených splátek a naše možnosti splácení
  • Napíšeme datum, podpis a doporučeně odešleme na adresu finanční společnosti

 

 

Daný problém se touto žádostí neřeší. Žádáme pouze o to, aby věřitel projevil dobrou vůli a odpustil kárné úroky u půjčky bez registru. Daná žádost nám může pomoci v prokázání toho, že jsme se špatnou finanční situaci snažili vyřešit.

Odpovídá manželka za dluhy svého manžela? Finanční odpovědnost v manželství

Právní systém ohledně manželství je občas schizofrenní a nepomůže nám, pokud se budeme rozčilovat nad tím, že něco není tak, jako by mělo být. V rámci katolického manželství církev nahlíží na manželé jako na jedno (jednu osobu), ale tato křesťanská hodnota manželství je důsledně praktikovaná především v oblasti dluhů. 

 

Manželské bankovní konto?

Pokud manželé přijdou do banky a chtěli by si založit jedno společné konto, tak zjistí, že dané konto musí být napsané na jednu osobu a druhá osoba dostane případně dispoziční práva. Bohužel je stále málo bank, kde je možné spoluvlastnictví. Jaký je rozdíl mezi majitelem a disponentem? Majitel může disponenta kdykoliv od bankovního účtu odstřihnout. Ale majitel majitele odstřihnout nemůže. Též k některým finančním operacím musí být souhlas druhého majitele.

 

Nebankovní půjčka v manželství

Finanční společnosti bohužel neberou manželský institut, který je základem státu, vážně. Tyto společnosti půjčují peníze především jednotlivcům. Nebankovní půjčku si tak může vzít jeden z manželů, aniž by to tom druhý věděl. Bohužel, vymáhání dluhu je pak založeno na institutu společné domácnosti a nevědomost druhého o nebankovní půjčce se nebere na zřetel, a nakonec je exekuováno společné vlastnictví manželů.

 

Případ ze života

Manžel již byl starší, nemocný a po mrtvici a propadl touze „shoppingu“ a rozhodl se koupit si nový drahý notebook. Vzal si na tento notebook bez vědomí ženy nebankovní půjčku, ale ženě doma pověděl, že notebook koupil od známého v práci za pár tisíc.  Bohužel, výzva k první splátce přišla po delší době než 14 dní a oba manželé museli nakonec nevýhodnou půjčku splácet společně (i když mají dva příjmy, tak jejich peníze jsou jedno).

 

Neřekla mi o tom

Manželka si vzala nebankovní půjčku, aby mohla s manželem jet na dovolenou, ale nakonec se ukázalo, že splátka je pro ni vysoká a musela manželovi o této půjčce povědět. Je tato nebankovní půjčka i dluhem manžela?

Zákon o společném jmění manželů je někdy méně jasný než jasný. Bez souhlasu manžela lze nakupovat věci potřebné pro běžný život rodiny. Takže například nezaplacená faktura za telefon je společným dluhem, tak nákup automobilu bez vědomí druhého manžela už je velmi problematický.  Ještě stále máme na občanských průkazech uveden rodinný stav, takže ten, kdo schválí nebankovní půjčku snadno ověřit, zda dotyčný člověk podléhá společnému vlastnictví nebo ne. Finanční společnost by měla mít písemný souhlas, že souhlasím se zadlužením a případným exekuováním společného majetku. Bohužel, tato oblast není právně ani prakticky rozvinutá. Pokud tedy druhý manžel sám neprojeví písemný NESOUHLAS, tak se skrze institut právní fikce předpokládá jeho souhlas. 

 

Partner naše manželství zadlužil – máme se rozvést?

Bohužel v manželství může dojít k velikým krizím způsobené financemi. Ovšem není třeba hned podávat žádost o rozvod. Existuje institut smluvního spoluvlastnictví manželů. Prakticky se jedná o smlouvu, jakousi úmluvu, která popisuje, jak široké (úzké) je společné vlastnictví manželů. Tato smlouva se registruje do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedenou u Notářské komory (Tedy je třeba ji sepsat u notáře). Zde může být třeba uvedeno, že nebankovní půjčka nespadá do společného jmění manželů, či že je třeba mít k ní souhlas druhého partnera. Takže, je-li jeden z partnerů neodpovědný, lze se bránit ohraničením spoluvlastnictví, a tak vyřešit manželskou finanční krizi.

 

Kdy spadá exekuce na společné vlastnictví manželů?

 

  1. Dluh manželů je společný. 
  2. Dluh vznikl za trvání manželství, ale zavázán je z něj pouze jeden z manželů, jelikož druhý z manželů s ním neprojevil souhlas, ba naopak projevil vůči věřiteli svůj nesouhlas. Je sice postiženo společné jmění manželů, ale jen do výše podílu.
  3. Dluh vznikl za trvání manželství. Jedná se o dluh, který jeden z manželů převzal bez souhlasu druhého, ale ten s ním nevyslovil vůči věřiteli nesouhlas.  Zde může být postiženo společné vlastnictví manželů.
  4. Dluh vznikl před uzavřením manželství. Jedná se o dluh pouze jednoho z manželů. Ovšem je tu háček – exekutor může přijít do místa pobývání dlužníka zabavovat jeho majetek. Je velmi těžké prokazovat, že váš společný majetek není jeho.

 

Manželský dovětek

V manželství je potřeba pevnosti. Nejen v našem svatebním ANO, ale v našem NE vůči půjčkám partnera. Láska není vždy souhlas.